Prüfungsausschuss Department of English and Linguistics BA/MA

Gruppe 1

Univ. Prof. Dr. Susanne Wagner (Vorsitzende)

Univ.-Prof. Dr. Oliver Scheiding

Univ. Prof. Dr. Anja Müller-Wood

Univ. Prof. Dr. Walter Bisang

Jun.-Prof. Dr. Monika Class

 

Gruppe 2

Anton Quentin Zimdars

 

Gruppe 3

Dr. Matthias Eitelmann

 

Gruppe 4

Alexandra Velten, M.A.